...BELLİ BAŞLI BÜYÜK GÜNAHLAR...

 

Allah’a şirk (ortak) koşmak,

insan öldürmek,

sihir (büyü) yapmak,

namazı terk etmek,

zekatı vermemek,

anne-babaya karşı gelmek,

faiz alıp-vermek,

haksızca yetim malını yemek,

Peygamberimiz’e yalan isnad etmek (Hadis uydurmak),

özürsüz Ramazan orucunu bozmak,

savaş meydanından kaçmak,

zina yapmak,

liderin halkına zulmedip zorbalık yapması,

içki içmek,

büyüklenmek,

kendini beğenmek,

övünmek,

yalan yere şahitlik etmek,

livata yapmak,

iffetli kadınlara iftira atmak,

ganimetten, zekat malından ve devletten para ve mal çalmak,

insanların mallarını haksız yollarla almak,

hırsızlık yapmak,

yol kesmek,

yalan yere yemin etmek,

yalan konuşmak,

intihar etmek,

hâkimin hükmünde haksızlık yapması,

kadınların erkeklere, erkeklerin kadınlara benzemeleri,

hulle yapmak ve yaptırmak,

leş, kan ve domuz eti yemek,

haraç toplamak,

riyakarlık yapmak,

Allah’a ve Resulü’ne ihanet etmek,

ilmi gizleme ve sadece dünya için öğrenme,

yaptığı iyiliği başa kakmak,

kaderi inkar etmek,

insanların duymalarını istemediği şeylerini gizlice dinlemek,

lanet okumak,

devlete karşı çıkmak,

kahin, büyücü ve müneccimi (falcı) tasdik etmek,

nüşûz (kadının beyine haksız yere huysuzluk yapması),

akrabalarla ilişkiyi kesmek,

koğuculuk yapmak,

ölenin arkasından bağırıp-çağırıp, kendini dövmek,

soya-sopa sövmek,

haddi aşma, başkalarının hakkını çiğnemek,

silahlı isyan yapmak ve büyük günahları kabul etmemek,

müslümanlara eziyet ve küfretmek,

evliyaullaha eziyet ve düşmanlık yapmak,

kibrinden elbiseyi yerlerde sürümek (Elbiseyle gösteriş yapmak),

erkeklerin altın ve ipek giymeleri,

Allah’tan başkası adına kurban kesmek,

sınır ve insanlara yol gösteren levhaların yerini değiştirmek ve sökmek,

sahabenin önde gelen büyüklerine sövmek,

Ensardan herhangi birine sövmek,

sapıklığa çağırma veya kötü bir çığır açmak,

herhangi bir kesici aleti kardeşine doğru tutarak korkutmak,

bilerek babasından başkasına baba demek,

uğursuzluğa inanmak,

altın ve gümüş kaptan içmek (kullanmak),

Haktan saparak münakaşa tarzında tartışmak,niza yapmak,

hizmetçilerine haksızlık edip zulmetmek,

tartıda ve ölçüde haksızlık yapmak,

Allah’ın azabından emin olmak,

Allah’ın rahmetinden ümidini kesmek,

iyilik yapana nankörlük yapmak,

fazla suyu hapsedip kimseye vermemek,

hayvanın yüzünü dağlamak,

kumar oynamak,

Harem (Mekke) bölgesinde taşkınlık yapmak,

Cuma namazını terk edip tek başına namaz kılmak,

Müslümanları gizlice izlemek ve mahremlerini açığa çıkarmak.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !