...MUSTAFA KEMAL'DEN ŞAŞIRTAN BELGE (kurtuluş savaşı kimin f

MUSTAFA KEMAL CONFESS: "VAHDETTİN HELP TO ME "

-Mustafa Kemal’in 14Haziran 1919 tarihinde Havza’dan Vahdettin’e çektiği telgraf metni İrade-imilliye gazetesinde bulundu.

-Mustafa Kemal, Milli mücadele fikrini Vahdettin’den aldığını itiraf ediyor.

-Vahdettin’i hain gösteren görüşlerin tarih kitaplarından çıkarılması gerekir.

Mustafa Kemal Paşa'nın 14 Haziran 1919 tarihinde Havza'dan vahdettin'e çektiği telgraf metni. 14 Eylül 1919 tarihinde

İrade-i Milliye gazetesinde yayınlandı. Bahsi geçen belgede Mustafa Kemal, Milli mücadele için Vahdettin'in görüşlerini ilham aldığı itirafını yapıyor. (Alttaki belgede)

Cezmi Yurtsever, Mustafa Kemal'in telgrafını gösterirken (altta)

Bilinen resmi tarihin görüşü olarak Mustafa Kemal’in  Mayıs 1919 başlarında İstanbul’da düşmanişgali altına düşmesi karşısında kurtuluş savaşı için gizlice ayrıldığı ve 19mayıs 1919 tarihinde Samsun’a ayak bastığı görüşleri  ve sonrasında milli mücadeleyi başlattığıgörüşleri değişmez görüş olarak açıklandı ve 90 yıla yakın  bir zamandan beri de tekrarlandı.

 

Ancak  Mustafa Kemal imzası ile 14 Haziran 1919tarihinde Havza’dan İstanbul’a ve Padişaha çekilen telgraf metninin  Sivas Kongresi sonrası 14 Eylül 1919tarihinde İrade-i Milliye gazetesinde yayınlanan metnin orijinal örneğindenyapılan çevirisi  şaşırtıcı bilgileriçeriyor. Ve Mustafa Kemal bahsi geçen telgraf metninde Milli Mücadeleyi  yapması için kendisini Vahdettin’ingörevlendirdiğini itiraf ediyor.  SivasBelediye Başkanı Sami Aydın’ın destekleri ile 2007 yılında yayınlanan İrade-i  Milliye gazetesinde yayınlandı.

BANA MİLLİ MÜCADELE İLHAMINI SİZ VERDİNİZ! 

Mustafa Kemal’in Osmanlı Padişahı Vahdettin’e Havza’dançektiği 14 Haziran 1919 tarihli telgraf belgesinde yazılanlar:

“ Padişahlık makamına!    Padişahım, memleketin bugün uğradığıfelaketler ve büyük tehlike karşısında ancak şahsınız başta olmak üzere millimukaddes bir  bulunmasını vatan , devletve milletin istiklalini hanedanı altı buçuk asırlık yaşanmış tarihikurtarabilir. Her tarafta bu görüş ve düşünce vardır.     Son kez olarak huzurunuza kabul olunduğumdaİzmir’de yaşanan üzücü olaydan (16 Mayıs 1919 günü Yunanlılar tarafından işgaledilmesi üzerine) pek hüzünlü olan kalbiniz bu noktayı ilhamatı (bana mücadeleilhamı vermiş olmanızı) bu anda dahi canlı olarak hatırlarım.  Şahsınızın görüşlerinden ilham alarak azimiman ile vazifeme devam ediyorum.    Anadolu vilayet ve kazalarına ve hududboylarına kadar milli mücadele düşüncesinin bütün kumandanlarda ve memurlarınhissiyatında ve çalışmalarında var olduğunu gördüm.     İSTANBUL’DA İKEN BU GERÇEKLERİN FARKINDADEĞİLDİM    Sonuç olarak açık bir surette ortaya çıkıyorki millet baştan aşağı uyanık olup milletin ve devletin  istiklali ve salatan ve hilafetin hukukunu korumak için güçlü bir azim ve iman ile  güçlenmiş bulunuyor. İstanbul’da ikenmilletin bu kadar kuvvetli ve kısa zamanda felaketlerden bu derece haberdar vehazırlıklı olduğunu hayal edemiyordum”.

Mustafa KemalPaşa’nın kaleminden çıkan ve İradei milliye gazetesinde yayınlanan bu telgrafışığında bilinen resmi tarihin 19 mayıs ile ilgili görüşlerinin esastandeğişmesi gerekir. Mustafa Kemal Paşa’nın 14 Haziran’da Havza’dan İstanbul’aPadişah Vahdettin’e çektiği telgraf metnini aradan geçen 3 ay sonra Sivas Kongresinin sona ermesi ile birlikteİradei Milliye gazetesinde yayınlatarak dünya kamuoyuna önemli ve anlamlı birmesaj  aynı zamanda tarihi gerçeklerin debilinmesi için not düşmüştür.

Bahsi geçen İradei milliye gazetesi arşivini bularakyayınlayan bilim adamlarına da teşekkür ederim.

kaynak:http://cezmiyurtsever.com/


 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !